Frederico Garcia Lorca: Yerma

Frederico Garcia Lorca Yerma cimű drámáját 2005 szeptemberében kezdte színpadra vinni a csapat Takács Tímea rendezésében. A darab tükrözi az ősi formákba merevedett spanyol társadalom fojtott légkörét. A végkifejlett elkerülhetetlen, hisz az előitéletektől terhes, a képmutatásból, és a zsarnokságból fakadó életvitel csak tragikussá válhat.
Fr. G.Lorca 1935-ben alkotta meg ezt a művét, melyben az életet jelképező nőalak a szerelme beteljesületlensége miatt kétségbeesésében egy drámai cselekedettel próbálja megoldani problémáját, mely tragédiába torkolik.